Wdrożenia

Najważniejsze wdrożenia:

  • stworzenie dedykowanej wysokowydajnej aplikacji do obsługi i zliczania odsłon, kliknięć i raportów zwrotnych dla reklam
  • stworzenie katalogu produktów dla systemu klasy CRM – możliwość konfiguracji sprzedawanych produktów i ofert
  • dostosowanie platformy e-learing’owej OLAT – dodanie nowych funkcjonalności i modyfikacja istniejących
  • stworzenie aplikacji agregującej dane o klientach z rozproszonych hurtowni danych w spójnym, konfigurowalnym widoku 360 stopni